FPT Camera IQ3 – Đàm thoại 2 chiều, đẹp và thông minh

– Camera IQ3 là Camera AI được nghiên cứu và phát triển bởi FPT Telecom vào đầu năm 2023.